Elev som provocerar med protester

Pojke som är något av en besserwisser som ofta tillrättavisar sin omgivning. Ibland vägrar han att följa lärarens instruktioner som t.ex. att byta plats, ta fram sin bok etc. Han kan också svara läraren på ett provocerande sätt. Det uppstår ofta bråk både med vuxna och andra barn. Ibland har pojken varit så vild att lärarna tvingats hålla i honom. Det har hänt att andra barns föräldrar reagerat eftersom pojken så markant stör ordningen i klassen.

Förslag till åtgärder:
Man kan välja att se pojkens beteende som impulsivt och gå in för att låta honom träna sig på att motstå impulser att opponera sig. Detta kan göras i form av ett träningsprogram.


Ladda ner din PDF här