Litet barn som inte alls deltar i skolarbetet

Den här pojken är ibland på plats i klassen men deltar inte alls i aktiviteterna som de andra. Han väljer själv vad han vill göra vilket för det mesta är att provocera de andra barnen. Han följer inte vuxnas instruktioner och rättar sig sällan efter tillsägelser. Han ger ett helt ouppfostrat intryck. Intellektuellt är han kanske något svag. Han har assistent. Lärarlaget enades om att försöka träna honom i fundamentala skolaktiga uppgifter som att sitta vid sin bänk och följa lärarens instruktioner.

Ladda ner din PDF här