Pojke som inte gör som fröken säger

Det vanligaste sättet för föräldrar och lärare att styra barn är genom instruktioner och tillsägelser. När barn inte gör som vi säger och alltså är olydiga kan det se ut på många sätt som kan behöva bemötas på olika sätt. Vissa barn reagerar mycket starkt på tillsägelser, vissa har framför allt svårt att följa instruktioner och ibland följs problemen åt.

I det här exemplet som kan laddas ner här ges flera olika förslag till praktiska åtgärder.

Ladda ner din PDF här