Trevlighetstävling i skolan

Det händer att ordningen i en klass blir så dålig att det inte går att bedriva meningsfull undervisning. Ljudnivån är kanske för hög, kanske är det för mycket spring. I dessa situationer fastnar läraren ofta i ständiga tillsägelser, skäll och hot (med högst tillfällig effekt), vilket inlärningspsykologiskt kan beskrivas som "bestraffning av oönskat beteende".

Den här tävlingen bygger i stället på "förstärkning (=belöning) av önskvärt beteende" vilket i många sammanhang är mer effektivt. Ladda ner "Trevlighetstävling...", här nedan.

Ladda ner din PDF här