Att hantera ett litet barn som håller på att få ett vredes-utbrott

Ett barns vredesutbrott är en form av aggressivt beteende. Det är provocerande för oss och utan att tänka reagerar vi ofta med att gå till motattack, försöka ta kommandot och beordra barnet att lugna ner sig.

Men ett vredesutbrott innebär också förtvivlan. Det slitna uttrycket ”ett rop på hjälp” gäller ibland faktiskt nästan bokstavligt. Flertalet vredesutbrott uppkommer i situationer som barnet inte klarar av. Ett barn väljer inte självt att bli upprört och förtvivlat, det är rimligare att säga att barnet drabbas av ett vredesutbrott.

Ladda ner "Att hantera ett barn...." här nedan och läs våra råd.

Ladda ner din PDF här