Barn som retas

Att retas är ett synnerligen naturligt beteende, nästan alla barn gör det, de flesta vuxna tycker om att göra det, även om vuxna oftast försöker tygla lusten och bara ge efter i situationer där ingen far illa

Mobbing har en grund i retbeteende. Typiskt för retning är att den som retas ofta inte uppfattar beteendet så allvarligt som den drabbade gör. ”Det var ju bara på skoj”.

"Fem principiella sätt att påverka beteende" är utgångspunkt för dessa förslag till åtgärder. 

Ladda ner din PDF här