Fem principiella sätt att påverka beteende

När man tycker att man prövat allt, när man inte vet vad man skall ta sig till, då behöver man komma på nya sätt att se problemen och vad man skulle kunna göra.

I "Fem principiella sätt att påverka beteende" går vi igenom och ger exempel på vad det kan innebära att

• Ändra situationen
• Lära barnet ett alternativt beteende
• Förstärka alternativt beteende
• Avlägsna befintliga förstärkare (Extinktion)
• Använda negativa konsekvenser på oönskat beteende.

Ladda ner din PDF här