Timeout - en nödåtgärd

Att barn som illvrålar, slår sönder saker, svär och slåss får lämna rummet är i praktiken varken ovanligt eller nytt, det sker allmänt och har gjort så långt före dagens föräldrakurser och TV-program.

Utvisning som konsekvens av raseriutbrott är ju på sätt och vis en
naturlig åtgärd; om ett barn är mycket aggressivt och inte kan fås att
lugna sig kan det bli nödvändigt att få barnet att lämna situationen.
Utvisning av barn, är det verkligen en lämplig uppfostringsmetod?
Hur gör man, stänger man in barnet i ett annat rum?
Vad är timeout egentligen?

Läs om timeout i vår skrift ”Timeout, en nödåtgärd” där vi beskriver och diskuterar timeout.

Ladda ner din PDF här