Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Varje gång barnet gör på ett visst sätt får barnet något det gillar.

Om vi håller på så ett tag kommer barnet att göra detta allt oftare. Detta är den enkla och självklara princip vi utgår från. Antag till exempel att vi vill att en pojke oftare skall erbjuda lillebror att vara med i leken. Om vi då kan ordna så att han efter varje gång han gjort detta får något han gillar, t.ex. beröm, så kommer han troligen att allt oftare erbjuda lillerbror att vara med.

Principen är mycket enkel. Att systematiskt omsätta principen i praktiken är sällan lika enkelt (annars fanns det förmodligen inga olydiga barn).  I den här skriften beskriver vi hur man i praktiken kan utforma en plan för att hjälpa ett barn att lära sig något barnet behöver kunna.


Ladda ner din PDF här