ADHD

Huvudsymtomen vid ADHD är svårigheter rörande:

1. Uppmärksamhet
2. Impulsivitet 
3. Överaktivitet


Svårigheten att hålla uppmärksamheten fäst på en aktivitet t.ex. en skoluppgift är ett skäl till att barn med ADHD ofta misslyckas i skolan. Dessa barn kan ha svårt att lyssna på eller lyda sina lärare. Många har svårt att hålla ordning vilket också leder till konflikter.

Barn med ADHD har lätt att hamna i konflikter med jämnåriga. De söker kontakt men har svårt att vänta in andra barn och ”tar över” utan att ta hänsyn till dem. De kan ha svårt att följa regler och ändrar inte sällan reglerna till sin egen fördel. Det blir lätt bråk. I många fall hamnar de utanför kamratkretsen.


Ungefär 5% av alla barn uppfyller kriterierna för ADHD med övervikt för pojkar.


Man kan hjälpa barn med ADHD genom att lära dem hur de skall göra i stället för att bete sig aggressivt; ”träningsprogram” fungerar oftast bra. I sådana program är det mycket tydligt vilka regler som gäller, vilket är viktigt för dessa barn. Man bör förstärka ofta och omedelbart då många barn med ADHD har särskilt svårt att hålla kvar uppmärksamheten på det de skall göra. Läs om ”träningsprogram” och annat under ”Praktiska råd”!

I skolan kan en lugn och stabil miljö med många vuxna underlätta mycket för barn med dessa svårigheter. Undervisning i stor klass fungerar i många fall dåligt. Specialundervisning där man underlättar på många sätt, t.ex. genom extra mycket påminnelser, lägre krav på uthållighet (kortare lektionspass) etc., är oftast att föredra. Dessa åtgärder behövs ofta under lång tid.

Barn med särskilt stora svårigheter kan ha stor nytta av att åtgärderna kombineras med medicinering.

Länkar:

Läs mer om ADHD hos Självhjälp på vägen

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom och OCD. 
 

Uppsala läns landsting har en hemsida med information om bla. ADHD.