Aspergers syndrom

Syndromet tillhör autismspektrum. Utmärkande för personer med Aspergers syndrom är:

1. Normal intelligens men stora svårigheter i umgänget med andra. Man kan ha svårt att förstå innebörden i andras gester, miner, tonfall och kroppsspråk liksom andras känslor och outtalade önskemål. En del personer med Aspergers syndrom undviker ögonkontakt. Ofta har man även svårt att förstå abstrakta uttryck och sådant som för andra är underförstått. Istället vill man ha en rak, tydlig, och konkret kommunikation.


2. Udda intressen, stereotypa beteenden.

Problemen visar sig tidigt och präglar personen genom livet.
Förekomsten är osäker men i storleksordningen 1 av 1000 barn.

Personer med Aspergers syndrom föredrar oftast en inrutad vardag utan överraskningar.


Aggressiva utbrott kan förekomma som konsekvens av att personen hamnat i en svår situation, t.ex. att någon sagt något obegripligt eller felaktigt eller att en rutin brutits. Skolbarn med Aspergers syndrom kan t.ex. bli mycket upprörda om man ändrat schemat utan förvarning.

För barn med Aspergers syndrom är det speciellt viktigt att föräldrar och skolpersonal är medvetna om att ett vredesutbrott kan ha utlösts av att en situation varit för svår för barnet. Detta kräver särskild lyhördhet eftersom barn med Aspergers syndrom kan reagera kraftigt på situationer som för människor i allmänhet inte är det minsta besvärliga. Svårigheterna i kommunikationen innebär att man bör vara mycket tydlig och så konkret som möjligt när man talar med en person med Aspergers syndrom.

Länkar:

Läs mer om Aspergers syndrom på Självhjälp på vägen

Riksföreningen Autism

Autismforum


Uppsala läns landsting har en hemsida med information om bla. Aspergers syndrom