Autism

Autism är medfödd, visar sig tidigt och innebär oftast betydande funktionsnedsättningar i flera avseenden. Förmågan till socialt samspel är allvarligt begränsad. Kommunikationsutvecklingen, inklusive språket, är allvarligt störd. En del personer med autism talar inte alls. Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter är också typiska. Personer med autism kan t.ex. vara fixerade vid sådant som blänkande eller snurrande föremål.