Bipolärt syndrom

Denna sjukdom utmärks framför allt av återkommande perioder av depression och perioder av mani. Den förekommer inte bara hos vuxna utan också hos barn där stora och snabba humörskiftningar är framträdande.

Precis som andra barn kan dessa barn irriteras av tillsägelser, av hinder av olika slag, som när något inte blir som de tänkt sig eller när det är något de vill men inte får. Den irritabilitet som barn med denna störning lider av innebär emellertid att de under sina sämre perioder har mycket lättare än andra barn för att reagera med aggressivitet eller raseriutbrott när något irriterar dem.

Behandling för bipolärt syndrom består vanligen i en kombination av medicinering, psykologisk behandling och miljöanpassning.

Barn med denna störning har periodvis svårigheter som gör det rimligt att ställa lägre krav på dem än på andra barn.

Ett sätt är att inte i onödan utsätta barnet för situationer som kan irritera, sådant barnet har speciellt svårt för. Man kan behöva tänka igenom vanliga konfliktanledningar. Man kan förenkla kraven i dessa situationer eller i vissa fall se till att barnet slipper utsättas för dessa situationer. Det kan t.ex. gälla vardagsrutiner som uppstigning, morgontoalett, frukost tillsammans med syskon, läxläsning etc.

Om barnets irritation väcks när man pratar med barnet kan det löna sig att försöka kommunicera på ett uttalat neutralt, sakligt sätt, i första hand genom att man beter sig så fredligt man någonsin kan utan krävande eller befallande tonfall. Undvik att höja rösten. När ett barn drabbas av förtvivlan t.ex. i form av ett vredesutbrott, behöver barnet stöd, absolut inte kritik. Det är bra om man kan visa tydligt att man ser att barnet hamnat i en hopplös situation, att man vill hjälpa barnet och att man skall ordna så att allt blir bra. Om du själv lyckas hålla dig lugn och avstår från att argumentera eller ställa frågor om varför barnet blivit rasande etc. syns det att du inte ger utbrottet så stor vikt, att du inte tycker att det är så märkvärdigt, vilket kan hjälpa barnet att lugna ner sig.


Under ”Praktiska råd” finns våra dokument ”Vredesutbrott”, ”Att hantera ett litet barn som håller på att få ett vredesutbrott” och ”Konfrontation” som ger förslag som kan vara till hjälp här.

Länkar:

Läs mer om bipolärt syndrom hos Självhjälp på vägen