Tourettes syndrom

Detta är en ärftlig sjukdom som utmärks av omfattande tics, både motoriska och verbala. Enkla tics kan vara att personen hostar, harklar sig, sniffar, visslar, härmar fågelljud, spärrar upp ögonen, vidrör kinden med axeln, vrider upp kinden, kastar huvudet bakåt. Komplexa tics kan t.ex. bestå i att patienten upprepar andras tal eller säger en bestämd fras, ibland innehållande fula ord, vidrör föremål, räknar föremål så att det går jämnt upp, luktar på föremål, gör obscena gester.

Typiskt för Touretts syndrom är att symtomen växlar i intensitet. Svängningarna kan vara snabba, över dagar och veckor men även längre, över månader.

Tourettes syndrom är ganska ovanligt men uppgifter om hur vanligt det är varierar stort. Personer med Tourettes syndrom uppfyller ofta kriterierna för andra diagnoser också. Undersökningar har visat att ADHD-symtom förekommer hos åtminstone hälften av alla barn och tonåringar med Tourettes syndrom.

Vredesutbrott, överdriven ilska eller impulsivitet, förekommer hos ungefär var tredje  person med Tourettes syndrom. Det är troligt att aggressiva beteenden framför allt är en följd av ADHD-symptom, inte av Tourettes syndrom i sig.

I lindriga fall där barnets tics inte försvårar tillvaron alltför mycket krävs ingen behandling. Det räcker med att föräldrar och skolpersonal vet att barnet har Tourettes syndrom och vad det innebär dvs. att barnet inte rår för sina tics och inte kan styra dem.

Om barnet samtidigt har ADHD kan naturligtvis råden här på ”Aggressivitet och trots hos små barn” tillämpas. Dessutom behövs kanske hjälp och stöd i enlighet med vad som sägs under rubriken ADHD här till vänster.


I vissa fall kan dock tics bli så störande för barnet att det kan behöva medicin.


Kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar också som behandling av flera av symtomen, särskilt tvångsbeteenden.

Länkar:

Uppsala läns landsting har en hemsida med information om bla. Tourettes syndrom

Läs mer om Tourettes syndrom hos www.sjalvhjalppavagen.se