Trotssyndrom, Uppförandestörning

Dessa diagnoser ingår i de system för diagnoser som används inom barnpsykiatrin. De innebär i princip att barnet ifråga har särskilt stora problem med trots, aggressivitet och normbrytande beteenden.När barn med ADHD och/eller andra neuropsykiatriska störningar har riktigt stora problem kan de också uppfylla kriterierna för trotssyndrom eller uppförandestörning. Barn med dessa stora problem löper ökad risk för en asocial utveckling.

Trotssyndrom:

Trotssyndrom innebär ett ”stabilt, problematiskt mönster av fientligt och trotsigt beteende som tagit sig i uttryck i aggressionsutbrott, återkommande gräl, trots mot rimliga krav eller regler eller att ofta skylla på andra för egna misstag eller dåligt uppförande”.

Uppförandestörning:

Diagnosen ställs om minst tre av följande beteenden förekommer


1.Aggressivt beteende mot människor och djur.
2.Skadegörelse
3.Bedrägligt beteende eller stöld
4. Allvarliga norm- och regelbrott


Många av råden här på ”Aggressivitet och trots hos små barn” gäller just de problem som dessa diagnoser grundas på. När problemen är stora krävs kraftfulla åtgärder. I många fall är ett träningsprogram, individuellt utformat för det aktuella barnet, ett bra alternativ. Ett träningsprogram kan användas under lång tid och anpassas till olika situationer och beteenden. Läs om Träningsprogram här på ”Aggressivitet och trots hos små barn” under rubriken ”Praktiska råd”