Tvångssyndrom, OCD

Tvångssyndrom (OCD på engelska) är en vanlig psykisk sjukdom som drabbar minst en halv procent av alla barn och minst två procent av den vuxna befolkningen.

De flesta som lider av tvångssyndrom har katastroftankar om att något hemskt skulle kunna hända i stil med ”tänk om det börjar brinna”, ”tänk om jag får aids”, tänk om min mamma dör” eller ”tänk om jag har kastat bort något viktigt”. 
För att lindra eller förhindra obehagskänslor eller för att förhindra att en fruktad händelse inträffar utför de också tvångshandlingar.  Det kan vara många gånger upprepad handtvätt, tankeritualer i form av ramsor eller räknande på visst sätt, upprepade kontroller av kranar, dörrar, spis, kaffebryggare innan de går ut etc.

Många, både barn och vuxna, har enstaka tvångstankar och tvångshandlingar någon gång, t.ex. överdriven kontroll av att man stängt av spisen, utan att det är något problem. Om tvångsbeteendena blir mycket omfattande och plågsamma bör man söka hjälp. Det finns effektiv  psykologisk behandling i form av beteendeterapi. Behandlingen av barn, där föräldrarna har en mycket viktig aktiv roll, utformas i samarbete med en beteendeterapeutiskt utbildad terapeut. Behandlingen går i princip ut på att patienten på ett kontrollerat sätt utsätter sig för situationer som brukar ge upphov till tvångstankar utan att då utföra de vanliga tvångshandlingarna ( ”Exponering med responsprevention”).

I vissa fall kan också medicinering vara aktuell.

Det är vanligt med starka konflikter i familjer där någon lider av tvångssyndrom. Föräldrar kan provoceras av att deras barn ”inte kan låta bli de där dumheterna” eller av barnets enträgna vädjanden om försäkringar om att något farligt inte kan inträffa. Föräldrar dras in i tvånget genom att de försöker hjälpa till t.ex. genom att i barnets ställe utföra kontroller.

När ett barns aggressiva/trotsiga beteende är en direkt följd av tvångsproblemen skall man naturligtvis i första hand inrikta sig på behandling av dessa. Allt aggressivt/trotsigt beteende hos ett barn med tvångssyndrom behöver dock inte ha med tvånget att göra. Då kan våra råd här på ”Aggressivitet och trots hos små barn” komma ifråga. 
Observera dock att det kan vara svårt att avgöra om beteendet har med tvånget att göra eftersom en del tvångshandlingar, t.ex. tankeritualer, inte syns och tvångsdrabbade personer dessutom ofta döljer sina tvångshandlingar.

Länkar:

Läs mer hos www.sjalvhjalppavagen.se

Svenska OCD-förbundet Ananke:

Uppsala läns landsting har en hemsida med information om bla. Tvångssyndrom