Välkommen till sidan om “Aggressivitet och trots hos små barn”!

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips rörande hur man kan hantera dessa problem kan på den här hemsidan hitta många konkreta förslag på vad man kan göra. Mycket av materialet finns under ”Praktiska råd” och ”Exempel” i form av pdf-dokument som enkelt kan skrivas ut.

På många håll i landet bedrivs föräldrastöd i många former, bl.a. satsar man på inlärningspsykologiskt grundade föräldrastödsprogram och program för lärare som i forskning visats ge effektiv hjälp. Föräldrar som följt dessa kurser har stor nytta av dem och är mycket nöjda.