Frågor och svar

Dessa frågor är ställda till och besvarade av psykologen Björn Åström.Här presenteras de precis som de formulerats i formen Fråga och Svar.