Projektet ”Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn" i Uppsala län och Uppsala kommun

Den här hemsidan har utformats inom ramen för projektet ”Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn”, ett projektsamarbete mellan Uppsala läns landsting och Uppsala kommun. Projektet var inriktat på att minska aggressivt och trotsigt beteende hos 6-7-åringar i skolan. I projektet ingick drygt 40 barn.

Materialet på den här hemsidan har sitt ursprung i inlärningspsykologi och dess forskning samt erfarenheter från projektet. Här ges fler och mer konkreta exempel och mer ingående beskrivningar av hur man i praktiken kan gå tillväga när man arbetar med inlärningspsykologiska arbetsmetoder. 

Under ”Inlärningspsykologi” finns ett dokument som behandlar några av de grundläggande principerna i inlärningspsykologin.

Under ”17 Råd” finns det material om träningsprogram.

Under ”Erfarenheter” finns en sammanställning av övergripande erfarenheter som gjorts under detta arbete.