Praktiska råd

Råden här ger konkreta förslag på hur du kan göra för att hjälpa ditt barn. Några av råden gäller framförallt problem i skolan.

Om du behöver mer idéer om hur du skall göra kan "Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn", hjälpa dig att själv utforma en praktisk plan för att hjälpa ditt barn.

Allt material vilar på inlärningspsykologisk grund.

Via spalten här nedan kan du läsa vad respektive skrift handlar om. Hela skrifterna kan laddas ner. De är i form av pdf-filer och för att kunna läsa dem behöver du gratisprogrammet "Adobe Reader" som du enkelt laddar ner och installerar här.

Alla råd samlade
Här finns en fil med alla råd samlade. Filen är komprimerad till en sk ZIP fil, vilket innebär att 
när du öppnar den får du alla 17 PDFer med råd och kan spara dessa på din dator.

-> Ladda ner din ZIP fil här