Inlärningspsykologi

När barn är aggressiva eller trotsiga försöker föräldrar och skolpersonal naturligtvis lära dem att bete sig fredligare och mer medgörligt. Vanligen gör man detta intuitivt dvs. man gör det som känns naturligt utan att behöva tänka efter. Detta fungerar ofta bra. Behöver man hitta på något nytt sätt att bemöta problemen brukar det också gå bra men det inträffar att man kör fast, tycker att man prövat allt och inte vet vad man skall ta sig till.

Här på hemsidan hittar man många praktiskt inriktade förslag som visat sig fungera i många situationer. I praktiken behöver man nästan alltid anpassa dessa förslag till det problem man själv försöker lösa. Ibland motsvarar inget av förslagen det problem man har eller också fungerar de inte. I sådana situationer kan inlärningspsykologin underlätta ens strävan att själv komma fram till hur man kan göra.

I den korta skriften ”Om inlärningspsykologi” som kan laddas ned här ges en översiktlig beskrivning av de centrala tankegångarna i den s.k. operanta psykologin. Framställningen syftar till att visa på principer som ligger till grund för många framgångsrika föräldrastödsprogram och pedagogiska program.

Utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv finns fem principiellt möjliga sätt att förändra beteenden. Dokumentet ”Fem principiella sätt att påverka beteende” beskriver dessa och tjänar som stöd vid val av praktiska åtgärder.

Mer om inlärningspsykolog

”Om inlärningspsykologi” som kan laddas ned här nedanför, ger en översiktlig beskrivning av den s.k. operanta psykologin som bla. handlar om hur vårt handlande styrs, vad som får oss att vilja bete oss på  ett visst sätt.

Operant analys av beteenden kan tillämpas på alla handlingar oberoende av om de är sådana vi vill befrämja eller inte. Konkret betyder detta att man med hjälp av den operanta psykologin kan utforma en plan för praktiska åtgärder. I föreliggande fall gäller det förstås främst barns aggressiva och trotsiga beteenden men också andra beteenden t.ex. det vi vill att barnet skall göra i stället.

Man ”skräddarsyr” praktiska åtgärder för ett visst beteende hos ett barn. Utifrån beteendenalysen gör man en konkret plan för hur de vuxna, föräldrar och skolpersonal, skall bete sig för att påverka barnets beteende, ett så kallat "träningsprogram", dvs. en konkret plan för hur man systematiskt förstärker det önskvärda beteendet.

Ett träningsprogram fungerar ofta som ett bra alternativ i situationer där t.ex. vanliga tillsägelser inte längre fungerar.

Fem principiella sätt att påverka beteende

När man tycker att man prövat allt, när man inte vet vad man skall ta sig till, då behöver man komma på nya sätt att se problemen och vad man skulle kunna göra.

I "Fem principiella sätt att påverka beteende" går vi igenom och ger exempel på vad det kan innebära att

  • Ändra situationen
  • Lära barnet ett alternativt beteende
  • Förstärka alternativt beteende
  • Avlägsna befintliga förstärkare (Extinktion)
  • Använda negativa konsekvenser på oönskat beteende

 

Ladda ner filer här:

Om inlärningspsykologi

Fem principella sätt att påverka beteende