Välkommen till sidan om “Aggressivitet och trots hos små barn”

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips om hur man kan hantera problem med aggressivitet och trots hos små barn kan på den här hemsidan hitta många konkreta förslag på vad man kan göra. Mycket av materialet finns under ”17 Råd” och ”12 Exempel”. Det presenteras i form av pdf-dokument som enkelt kan skrivas ut.

Det finns flera vetenskapliga teorier om barns lärade och utveckling. Materialet på den här sidan har inlärningspsykologisk grund. Innehållet är skrivet så att du förväntas läsa hela texter innan du börjar använda respektive tips.